Privacy policy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden (AVG). Tennisvereniging De Maten hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Hierbij willen wij jullie heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Tennisvereniging De Maten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy op de website;
* Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisvereniging De Maten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy op onze website, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de secretaris van Tennisvereniging De Maten. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.