Inzameling blikjes en flesjes

De inzamelactie flesjes en blikjes gaat ook in 2019 gewoon door!

In 2018 hebben we gezamenlijk bijna 20.000 (19.686) flesjes en blikjes ingezameld en afgeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Dat waren € 1000,- extra inkomsten voor de club.
Ook in 2019 mogen we nog inzamelen.
Hoe kun je ook alweer DRANKflesjes en DRANKblikjes voor onze vereniging inzamelen?

Drankflesjes met een inhoud tot en met 0,75 liter en drankblikjes kunnen in de oranje bakken van de club worden gedeponeerd. De ene staat naast het afhangbord en de tweede staat tegenover baan 5. In deze twee containers mogen uitsluitend plastic drankflesjes en drankblikjes worden gestopt. De flesjes en blikjes leveren geld op voor de club.

In de overige prullenbakken kun je restafval gooien. Gooi hier alstublieft geen plastic flesjes en blikjes in. Het is namelijk erg lastig om de flesjes en blikjes tussen al het andere afval uit te moeten vissen. De flesjes en blikjes worden in zakken gedaan en door vrijwilligers van de club ingeleverd bij het inzamelpunt bij de gemeentewerf. Een maand geleden heeft Hans Koopman de eerste 2500 flesjes en blikjes voor het jaar 2019 ingeleverd. Hulde!

Je kunt ook naar het inzamelpunt op het winkelcentrum de Egelantier gaan en daar zelf je flesjes en blikjes inleveren. Hiervoor heb je de code 1068 nodig. Op het flesseninname apparaat staat een scherm en rechts beneden staat een rondje met een vinkje. Klik hierop en voer vervolgens de code in. De automaat herkent de code en de band begint te lopen. Voer één voor één de flesjes en blikjes in. Na afloop druk je op de knop “bon” en daarmee is het inleveren klaar. Je ontvangt geen bon maar het aantal ingeleverde flesjes en blikjes wordt automatisch op onze rekening bijgeschreven.

HELP ook dit jaar mee met inzamelen! Wees ook op deze manier ambassadeur van onze vereniging.