Rabo ClubSupport

In het najaar willen wij als tennisvereniging meedoen met de actie Rabo ClubSupport. De Rabobank wil hiermee lokale (sport) verenigingen financieel ondersteunen. Rekeninghouders bij Rabobank kunnen in het najaar stemmen op hun favourite vereniging, waarbij iedere stem geld oplevert. Geld dat wij goed kunnen gebruiken in dit Corona jaar omdat onze inkomsten uit de kantine en contributie niet in verhouding staan tot een "normaal" jaar.

Om je sttem straks als Rabo-rekeninghouder uit te brengen 'moet' je eerst lid worden van de Rabobank. Dit is een eenvoudige handeling die geen geld kost. Een enkele vraag beantwoorden en je rekeningnummer opgeven is al voldoende. Op de site van de Rabobank vind je meer informatie hierover. 
Als bestuur willen wij jullie vragen om hieraan deel te nemen. Ben je al rekeninghouder bij de Rabobank, wordt dan ook lid zodat je straks (in het najaar) je stem op onze vereniging kunt uitbrengen en wij hierdoor extra inkomsten genereren. 

Alvast hartelijk dank, 
Het bestuur.