Van de voorzitter: voorjaar, lente, gravel!

Nog even en we zijn klaar voor het voorjaar. De mannen van het Baanonderhoud zijn al weken druk met de banen. Het gravel lonkt en na de zon is ook de regen van belang voor een goede ondergrond van het gravel. Met een beetje geluk kunnen we binnenkort de gravelbanen op. Succes mannen met de bekende laatste loodjes en heel veel dank voor de grote klus die jullie samen geklaard hebben!

Lees meer

Belangrijke veranderingen bar(diensten)

Naar aanleiding van de ALV zullen er een aantal belangrijke veranderingen worden doorgevoerd m.b.t. bardiensten. Er zijn wijzigingen bij het inplannen van bardiensten op de zaterdag-en zondagmiddag, veranderende bartijden in de winterperiode en we gaan helemaal over op digitaal betalen (pin of KNLTB-pas). Contante betaling is niet meer mogelijk. Lees gauw verder en zorg dat je op de hoogte bent van de veranderingen!

Lees meer

Van de Voorzitter: Nieuw elan!

Het eerst lustrum van het bestuur zit erop! Wat gaat de tijd snel, ik zie me nog aan tafel zitten met René Blij voor de overdracht. En nu komt de grote beweging: negen mensen eruit, en een nieuw team erin. Nieuw elan, nieuwe ideeën en vooral nieuwe kennis en frisse inzichten. Ik zeg welkom!

Lees meer

Van de voorzitter: 2019....Welkom!

We zijn er bijna klaar voor. We kunnen terugkijken op een geweldig 2018. Een jaar waarin we ons 40 jarig jubileum met glans gevierd hebben. Het jaar waarin we succesvol host waren voor de Internationale Rolstoeltennissers en waar het damesteam onder leiding van Diede de Groot zilver pakte bij De Maten. En met drie succesvolle toernooi-events plus een volle activiteitenagenda, kunnen we met trots terugkijken op een fantastisch Jubileumjaar. ‘Net even anders’ hebben we dat SAMEN gefikst!

In 2018 was Kiki Bertens boegbeeld voor de Nederlandse tennissport. Voor ons is zij absoluut ‘Sportvrouw van het jaar’ en wij wensen haar in Australië de komende tijd heel veel succes. Onze Yudu Zeng uit China draait al weer een paar maanden mee bij De Maten en ik hoop haar binnenkort te ontmoeten. Allemaal mooie mensen die de tennissport in Nederland weer meer glans geven.

Lees meer

December: maand van bedankjes en cadeautjes!

De donkere dagen voor kerst, koud, nat, vorst, maar binnen lekker warm en gezellig rond de kerstboom en de haard. Zo is het, we zijn aan het aftellen en maken ons op voor misschien wel de mooiste tijd van het jaar? Ook ons clubhuis is heel gezellig in kerstsfeer gebracht, met dank aan Leidy, Janny en Ronald.

Bedankt….
‘De mooiste tijd van het jaar’ heb ik samen met Peter de afgelopen maanden mogen beleven aan de andere kant van de wereld. Iets wat altijd al op onze bucketlist stond. Het dagelijks bestuur van de Maten kreeg tijdelijk versterking van Jos Brekelmans en hij heeft samen met Jolanda, Bob en Leo de laatste maanden van het jaar opgepakt. Denk aan jaarafsluiting, vacature-invulling, begroting 2019 enzovoort. We hebben al weer bijgepraat en ik wil Jos bedanken voor zijn inbreng en Bob voor het extra voorzitten van de bestuursvergaderingen en het voorwoord van eerdere eTema’s. Heerlijk gevoel dat je er na een goede voorbereiding een tijdje tussenuit kunt, terwijl de zaken gewoon doorgaan.

Lees meer

Kerstgroen doneren

Voor de aankleding van ons clubhuis en het maken van kerstkransen, kerststukjes etc. hebben wij veel kerstgroen nodig.

Het gaat dan vooral om:

 • Takken met bladeren van de Taxus
 • Takken van alle soorten coniferen
 • Takken van de grijze den

We willen jullie vragen om je kerstgroen naast het speelhuisje bij de tafeltennistafel op het tennispark te deponeren.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Namens de Bar- en recreatiecommissie

van de secretaris : terugblik en vooruit kijken

We kunnen terugkijken op een geslaagd Daka Open toernooi afgelopen september. Hoewel we dit jaar niet mogen klagen over het weer, viel het bij DAKA open helaas wel een beetje tegen. Jaren van mooi weer bij dit belangrijke toernooi maar helaas dit jaar niet. Toch was het wederom een geslaagd toernooi. Inmiddels zijn we gestart met de Joost van der Marel Wintermix en tot nu toe hebben we daar mooi najaarsweer bij. 

Het einde van het jaar nadert alweer, dus mogen we ons weer opmaken voor de oliebollenactie, verderop lees je daar meer over én natuurlijk de vrijwilligeravond. Vrijdag bieden we de vrijwilligers een gezellige avond als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.  De organisatie is in handen van de mannen van het CBO met ondersteuning van Ronald Gougon, Henk Noppert en Leidy Meuleman. Dat belooft weer een gezellig avond te worden!

Lees meer

Kampioenen najaarscompetitie 2018

Van zomerse avonden in het najaar tot inhalen vanwege de regen. Deze najaarscompetitie had qua weer alles in zich. 

Ook dit jaar hebben we teams die kampioen zijn geworden.

Vrijdag Gemengd 2 35+ (Yvonne Groenenberg, Frits van Ooijen, Douglas Budde, Olga Budde en Gonny van Elteren) hadden tijdens de laatste (inhaal)wedstrijd nog 1 punt nodig om kampioen te worden en die werd direct door de dames binnen gehaald.

Het zaterdag Heren 1 team (Ronald Gougon, Michel Gougon, Ard van Bilsen en Robert-Jan Suurmeijer) wist het kampioenschap al eerder binnen te halen. 

Gefeliciteerd allemaal!

Lees meer

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging De Maten, gevestigd te Ambachtsveld 3, 7327 AZ in Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101346.  

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen over deze verklaring, stel deze gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe werken we?
In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jouw verzamelen, welke verwerking er plaatsvindt, welke bewaartermijn we hanteren en welke derden deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Oftewel: in de tabel kun je nalezen waarom we persoonsgegevens opvragen, welke gegevens dat zijn, wat we met die gegevens doen, hoe lang we deze bewaren en aan welke instanties jouw gegevens worden doorgegeven.

Doel
Welke persoonsgegevens
AVG-grondslag
Bewaartermijn
Opmerking(en)
Aanmelding als lid / het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst
·  Voorletters
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankrekeningnummer
·  Inschrijvingsdatum
·  Categorie
·  Bondsnummer
Het lidmaatschap
Als je lid wordt,  gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Als je geen lid wordt, worden jouw gegevens verwijderd binnen zes maanden
KNLTB
Administratie / incasso
·  Voorletters
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres
·  Geboortedatum
·  Telefoonnummer
·  E-mail adres
·  Bankrekeningnummer
·  Inschrijvingsdatum
·  Categorie
·  Bondsnummer
Het lidmaatschap
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor zeven jaar
NVT
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
·  Voornaam
·  Achternaam
·  E-mailadres
Het lidmaatschap
Zolang men aangemeld is
Betreft verzending van vereniging
gerelateerde info
Doorsturen berichten van derden
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres, pc, woonplaats
·  Telefoonnummer
·  E-mailadres
Toestemming betrokkene (lid vereniging), tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting
Zolang men aangemeld is
Betreft info van KNLTB en andere sportverenigingen
Voor sociale activiteiten gerelateerd aan de vereniging (feest, toernooi, jubileum etc.)
·  Voornaam
·  Achternaam
·  Adres, pc, woonplaats
·  Telefoonnummer
·  E-mailadres
Toestemming betrokkene (lid of voormalig lid vereniging)
Zolang toestemming hiervoor niet is ingetrokken
 


Jouw rechten
Je hebt het recht inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens en om jouw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Er zijn geen vormvereisten aan dergelijke verzoeken verbonden, uitgezonderd dat je je als betrokkene moet identificeren. Bij verwijdering van jouw gegevens zullen wij deze verwijdering doorgeven aan andere organisaties die de betreffende gegevens van jou hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens
Als vereniging treffen wij passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot jouw gegevens, en slechts voor zover deze toegang noodzakelijk is voor die specifieke verenigingsactiviteiten waarmee deze personen zijn belast. De vereniging hanteert hierbij het zogeheten ‘need to know’-principe.

Minderjarigen
Als je minderjarig bent en je als lid wilt aanmelden, moet je hiervoor de toestemming overleggen van jouw ouder(s) of voogd.

Links naar andere websites
De website van onze vereniging kan links naar websites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de website(s) van onze vereniging. Websites van derden kunnen hun eigen privacybeleid en –verklaring hanteren. Geadviseerd wordt om voor het gebruik van andere websites altijd de privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website(s) zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring zijn opgenomen. Geadviseerd wordt om met enige regelmaat de privacyverklaring te raadplegen. Bij ingrijpende veranderingen zullen wij je per e-mail, nieuwsbrief en/of e-mail informeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of ons wilt benaderen over jouw rechten, kun je contact opnemen met:

Secretaris Tennisvereniging De Maten
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Intrekken toestemming, bezwaar of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht jouw gegeven toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens weer in te trekken. Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen een verwerking, mits jouw bezwaren jouw specifieke situatie betreffen en niet van algemene of principiële aard zijn. Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging. Je kunt hiervoor contact opnemen met de AP.

Alleen pinnen/KNLTB-pas in december

Geen cashgeld meer mogelijk in de maand december

We draaien nu al een paar jaar met de nieuwe kassa waarbij het mogelijk is met cash, pin- of KNLTB pas te betalen. Onze ervaring is zeer positief en beter dan verwacht. Inmiddels wordt 61% van alle transacties met de pin- of KNLTB pas afgerekend en dat is iedere maand groeiend. Hieruit kunnen we concluderen dat pinbetalingen ook bij Tennisvereniging De Maten zo langzamer hand als normaal wordt ervaren.

In de periode dat Joost op vakantie is (de maand december) zal er (zoals al enige jaren het geval is) geen cash betalingen kunnen plaatsvinden en kunnen consumpties alleen per pin of KNLTB pas worden uitgevoerd. Houd hier rekening mee als je wilt gaan spelen en wat drinken na afloop.

Lees meer

Inschrijving voorjaarscompetitie 2019 verlengd

De KNLTB is druk bezig om veranderingen aan te brengen in de competitie.
Dit jaar was dit zichtbaar in het vervangen van de 3e set in de dubbels voor een wedstrijd tiebreak.
Volgend jaar (2019) komen er ook nieuwe competitiesoorten bij. De inschrijfdatum bij de knltb is opgeschoven naar januari, daarom is het mogelijk om je nog t/m 23 december 2018 op te geven bij ons.

Wil je meedoen met de voorjaarscompetitie 2019? Stuur dan uiterlijk  zondag 23 december 2018 een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer

Inplannen bardiensten

Zoals jullie wel weten draaien we met z’n allen 2, 3 of 4 bardiensten per jaar. De bardiensten zijn bedoeld om de bar tijdens het tennissen open te kunnen houden en iedereen van een drankje te voorzien.

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden. Dit jaar is gebleken dat er vooral in de avonden vaak geen bardienst aanwezig was. Onze bardienstplanner (Bert Meulemans) is daarom begonnen om die mensen die nog geen of weinig bardiensten hebben gedraaid te benaderen. Dat heeft er toe geleid dat een groot aantal van de nog openstaande bardiensten in oktober alsnog zijn ingevuld. Dat is fijn om te zien en voor november zijn er nog een aantal plekken open waarop nog een bardienst kan worden ingepland.

Voor het volgend jaar willen we jullie attenderen op de eerder gemaakte afspraak om zo veel mogelijk in elk kwartaal een bardienst te plannen. 

Lees meer

Vacatures: vrijwilligers gezocht

De afgelopen jaren is er weinig gewisseld in de commissies. Helaas komt daar voor aankomend jaar verandering in. Er staan namelijk vier vacatures open.
Het gaat om de volgende functies binnen het Dagelijks Bestuur / commissies:

- Aanspreekpunt PR Commissie
- Ledenadministratie
- Jeugd Commissie
- Secretaris (gerede kandidaat beschikbaar)

Wil jij je graag inzetten voor de vereniging en ben jij nieuwsgierig geworden? Lees dan gauw door voor meer informatie!

Lees meer

Van de Secretaris: drukke septembermaand

Na een prachtige zomer staan we aan de vooravond van ons laatste grote evenement, namelijk het Daka Open en 30+ toernooi. De eerste speeldag zit er inmiddels op. Het toernooi zit overvol met maar liefst 230 spelers. Helaas hebben we een aantal spelers moeten teleurstellen. Wat een fantastisch resultaat om ons laatste toernooi van dit jaar af te sluiten!

Lees meer

Partner Esther Vergeer Foundation

Tennisvereniging De Maten in Apeldoorn is partner van de Esther Vergeer Foundation en daarmee partner van Join the Club. Het Join the Club project is een intensieve samenwerking tussen de Esther Vergeer Foundation en tennisvereniging De Maten. Join the Club is een initiatief om kinderen in aanraking te brengen met rolstoeltennis en ze uiteindelijk binnen de veilige en plezierige omgeving van De Maten lid te laten worden. 
 
De Esther Vergeer Foundation en De Maten verwelkomen deze doelgroep en treffen de juiste voorzieningen. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud die uit de regio van de tennisvereniging komen, een lichamelijke beperking hebben en nog niet aan rolstoeltennis doen.
 
Gezamenlijk worden door de Esther Vergeer Foundation en De Maten open dagen georganiseerd op de tennisvereniging. De laatste Open Dag was woensdag 30 mei 2018 en tijdens deze open dagen maken kinderen kennis met rolstoeltennis. Plezier en informeren staan voorop. Er is volop gelegenheid om ouders en kinderen te informeren over de mogelijkheden binnen de club. Het doel is de open dag als impuls te gebruiken om daarna een trainingsgroepje te kunnen laten starten en de kids bij De Maten lid te laten worden en echt onderdeel van het verenigingsleven te laten zijn. Klik hier voor de foto's van de Esther Vergeet Foundationmiddag.
 
Pieter Moors is de tennistrainer voor rolstoeltennis en informeert je graag verder. Stuur hem een berichtje via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 

Bestellen jubileum sportkleding

Tijdens het 40 jarig jubileumfeest introduceerde de Jubileum commissie speciale jubileum kleding. Het aanbod jubileum kleding bestaat uit een blauw sport T-shirt, een blauw vest en een blauwe cap.De kleding is voorzien van het 40-arig jubileum logo en is daarmee een mooi aandenken aan het 40-jarig bestaan van onze vereniging. In het clubhuis hangt een T-shirt, een vest en een cap. Van alles is een dames en een heren model. Je kunt de kleding dus ook even passen.  Klik op Lees meer voor de prijzen, foto's en het bestelformulier. Bestellen van de kleding kan nog tot 15 september.

Lees meer

Winnaars Joost van der Marel Wintermix

De Joost van de Marel Wintermix 2018/2019 zit er weer op. Vele avonden en dagen zijn er mooie wedstrijden gespeeld. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie deelname.
Kijk snel verder voor de winnaars van deze editie.

Lees meer

Van de voorzitter: 'Net even anders'

Als we naar het klimaat van de afgelopen weken kijken, is dat zeker ‘net even anders’. Nog nooit is de temperatuur deze eeuw zo hoog geweest. Zo kan ik me geen hitteprotocol bij tennistoernooien herinneren, of dat mensen bijvoorbeeld liever op kantoor dan thuis werken. Er is zelfs een tennisclinic voor onze starters geannuleerd vanwege te hoge temperaturen. Dat wil wat zeggen.

Lees meer

Van de voorzitter: Zomer...!

Zomer……!
De zomer is begonnen! Waar ga jij deze vieren? Een zonnige stedentrip, een strand of culturele vakantie? Met dit mooie weer in Nederland hoef je eigenlijk helemaal niet weg. Kun je lekker meedoen met de zomertoernooien en op ons nieuwe strandterras in Apeldoorn loungen. Of kies je toch iets over de grens?

Zomer betekent voor ons het eerste half jaar afronden. Met mooie halfjaarcijfers kunnen we heel tevreden terug kijken op een goed eerste seizoen. We hopen natuurlijk dat dit zich voortzet. We hebben namelijk genoeg grote en kleine wensen voor de komende jaren.

Lees meer

Vrienden en-bedrijvencompetitie winter 2018/2019

De Matenhal organiseert in de winter van 2018/2019 een vrienden- en bedrijvencompetitie. Lijkt het je leuk om met je bedrijf, vrienden, familie, vereniging of collega's mee te doen? Schrijf je team dan snel in! De competitie start op zaterdag 10 november 2018.

Om een team op te stellen moet je de beschikking hebben over minimaal 4 spelers. De teams worden afhankelijk van de speelsterkte in de diverse poules ingedeeld.
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem  waarbij de sterkste tegen de sterkste zal uitkomen. Dit geeft gegarandeerd veel leuke wedstrijden!
Een team bestaat uit 4 spelers/speelsters en maximaal 6 reserves. De teams mogen uit alle mogelijke combinaties bestaan, bijv.: 1 heer en 3 dames of 2 heren en 2 dames of 4 dames etc. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. 

De wedstrijden worden altijd op zaterdag gespeeld in de Matenhal te Apeldoorn. Elk team speelt minimaal 8 wedstrijden (elke wedstrijd bestaat uit 2 x 2 dubbelpartijen).
Voor en na de wedstrijd is er gelegenheid om gezellig met je tegenstanders na te praten en van onze horeca gebruik te maken.
Tijdens de competitiedagen serveren wij een dagschotel of buffet  waar u zich voor kan opgeven. Nadere info volgt hierover na inschrijving per mail.


Inschrijven kan via dit formulier.

Lees meer

Wist je dat.... in 1999 (deel 1)

Ons lid Willem Olierook heeft een aantal oude 'TEMA's' doorgespit voor een paar leuke wist-je-datjes over Tennisvereniging De Maten. Binnenkort volgen er meer!

Wist je dat....... in 1999:

 • Het elektronisch slot (magneetstrip op pas via kaartlezer) is ingevoerd?
 • Good-old Evert Bouman terugtrad als CBO(Commissie Baan Onderhoud)-voorzitter?
 • Claudia Folkerts en Willemijn Geense het P.I.P.-toernooi wonnen bij respectievelijk meisjes t/m 8jr en meisjes t/m 10jr?
 • Er een onderzoek werd gestart om na te gaan of de leden kunststofbanen wilden?
 • Op de 10e slotdag van het zomerrecreantentennis zanger Tom van Zevenbergen met toetsenist Jerry er een daverend feest van maakten?
 • Er al in dat jaar een proef werd gehouden m.b.t. het B(eslissend)-P(unt)-S(ysteem) bij de stand 40-40?
 • Leden van TV De Maten bij Gulfstations een korting konden krijgen van 8ct per liter?
 • Er een meerjarenbeleidsplan is opgesteld voor de periode 2000-2003 (!)?
 • Er bij het Rommelpotten maar 25% van de deelnemers ballen meebracht?
 • Er een enquête werd gehouden over het plaatsen van een oefenmuur/-kooi?

Lees meer

Van de voorzitter : Juni Feestmaand

Dat is het zeker, sinds de eerste dag van deze maand bestaan we 40 jaar! 40 jaar springlevend, duurzaam, innovatief en volop in tenniscontact, tot zelfs ver over de grens. Herinner je je de Canadezen, Amerikanen, Britten, Israëliërs, Chinezen, om maar eens wat te noemen. Voor minder doen we het niet dit jaar….

Internationale roem!
Wat hebben we een geweldig Internationaal WK rolstoeltennis beleefd! Een week lang teamspirit, energie, afzien, doorbijten, zweten en weer doorgaan…. En dat met 30+ graden. Na een geweldige tennisweek hebben wij de oranjedames als finalist afgeleverd bij de Sprenkelaar. Eenmaal in Zevenhuizen waren ze zondagavond 22.45 uur verzekerd van de 30e titel, na een bloedstollende finale tegen de Chinezen.

Het was een fantastische week, dat hebben we zelf ervaren maar natuurlijk ook gehoord van alle vrijwilligers, ballenkinderen, bezoekers, organisatoren KNLTB/ITF. De Maten heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. Lees gauw verder voor de rest van deze feestmaand in juni.

Lees meer

Kampioenen voorjaarscompetitie 2018

In ons 40e jubileumjaar zijn maar liefst 8 teams kampioen geworden. 6 seniorenteams en 2 jeugdteams wisten deze titel te bemachtigen. Soms met een ruime voorsprong, soms viel de beslissing pas op de laatste speeldag.

Afgelopen vrijdag tijdens de Clubkampioenschappen zijn de teams gehuldigd en kregen zij een fles bubbels en een pasje om te besteden aan de bar.

De foto's hiervan zijn te vinden in het Fotoalbum.

WTC rolstoeltennis 2018 goed verlopen

Het grootste internationale rolstoeltennistoernooi van 28 mei tot en met 3 juni 2018 is weer voorbij. De beste rolstoeltennissers van de wereld hebben hun opwachting gemaakt in Apeldoorn voor de BNP Paribas World Team Cup, het wereldkampioenschap rolstoeltennis voor landenteams. Het toernooi is te vergelijken met de Davis Cup en Fed Cup.

Mede door het mooie weer en een paar frisse buien maar vooral door de geweldige inzet van vele vrijwilligers hebben wij veel indruk gemaakt op de ITF, KNLTB en de spelers.
De complimenten waren dan ook niet van de lucht. Wij mogen trots zijn op de prestatie die wij geleverd hebben.

Klik hier voor meer informatie over het WTC Rolstoeltennis.

Klik hier voor foto's van het WTC Rolstoeltennis.

Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn tijdens de clinic van de Esther Vergeer Foundation.

eTema special: alle informatie over het WTC Rolstoeltennis op een rij

Internationaal Rolstoeltennis bij De Maten!

Inleiding
Over 6 dagen komt het grootste internationale rolstoeltennistoernooi naar Nederland! Van 28 mei t/m 3 juni 2018 maken de beste rolstoeltennissers in Apeldoorn hun opwachting maken voor de BNP Paribas World Team Cup (WTC), het wereldkampioenschap rolstoeltennis voor landenteams. Het toernooi is te vergelijken met de Davis Cup en Fed Cup en vindt plaats bij De Maten op 6 gravelbanen en bij De Sprenkelaar op 8. Maar liefst 160 spelers uit 25 landen tennissen hier in Apeldoorn! Het toernooi begint 28 mei en gaat vooraf door 2 trainingsdagen op 26 en 27 mei.

In deze speciale eTema informeren wij je over alle onderwerpen die van belang zijn om dit toernooi te laten slagen. Kijk voor meer informatie op: WTC De Maten:  http://www.tvdematen.nl/index.php/wtc-rolstoeltennis-2018en WTC internationaalhttp://www.worldteamcup2018.com

Organisatie en vrijwilligers
Wij gaan er met zijn allen een geweldige week van maken! Dat verdienen deze topspelers van over de hele wereld. Zonder de inzet van de projectgroep (Pieter Moors, Jos Brekelmans, Lilian Eilers /Stuurgroep), Sonja Noija, Dianne Braafhart, Cees de Graaf/Side Events, Ronald Gougon/Catering, Jeugdcommissie /Jeugdclinics was dit toernooi niet mogelijk. En al helemaal niet zonder de inzet van 90 vrijwilligers en 10 ballenkinderen! Alle vrijwilligers hebben inmiddels een overzicht gehad van hun vrijwilligerstaak in die week. Vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Alle andere Matenaren hopen we vaak op de terrassen te zien. Met publiek speelt het prettiger en komen ook alle vrijwilligers meer tot hun recht. 

Belangrijke data: vrij spelen en niet vrij spelen 
De KNLTB en de ITF zijn de organisatoren van het Rolstoeltennis en verantwoordelijk voor de planning. Van maandag 28 mei t/m zaterdag 2 juni: zijn alle 6 de gravelbanen de hele dag (betaald) gereserveerd, van 10.00-22.00 uur en niet voor eigen leden bespeelbaar. Voorafgaand aan het trainingsweekend zijn er zaterdag 26 mei en zondag 27 mei 4 gravelbanen gereserveerd. Een enkel team zal vanaf woensdag 24 mei al trainen op de gravelbanen (Toernooi), er blijft ruimte over om vrij te spelen.

Weekplanning
Zaterdag 26 mei: de hele dag geen banen om vrij te spelen.
Zondag 27 mei: na 12.00 uur 4 banen om vrij te spelen.
Mandag 28 mei: 2 smashcourtbanen in ochtend vrij spelen, 4 smashcourtbanen in de middag vrij spelen en 4 smashcourtbanen in avond vrij spelen.

Dinsdag 29 mei: geen smashcourtbanen in de ochtend, 4 smashcourtbanen va 13.00 uur en avond om vrij te spelen.
Woensdag 30 mei: 4 smashcourtbanen om vrij te spelen in de ochtend, geen banen voor middag va 13.00 uur en avond beschikbaar.
Donderdag 31 mei: 2 smashcourtbanen va 14.00 uur, 4 vanaf 16.00 uur en de avond avond om vrij te spelen.
Vrijdag 1 juni: 4 smashcourtbanen ochtend en middag om vrij te spelen. Avond geen banen beschikbaar.
Zaterdag 2 juni: 2 smashcourtbanen tot 13.00 uur om te vrij te spelen. Rest van de dag geen banen beschikbaar.
Zondag 3 juni: 5 banen om vrij te spelen.

De competitieteams zijn in overleg met de CCT benaderd over hun speeltijden in deze periode.  Houd de website in de gaten voor de laatste informatie. Joost van der Marel lest deze week in de hal!

Spelers 
Van de 160 spelers, spelen de Quads (meervoudig gehandicapt) en de Dames bij De Maten tot en met de halve finale. De Junioren en Heren spelen bij De Sprenkelaar.
Alle finales vinden ook daar plaats. Het Nederlands Dames- en Quadsteam bestaat uit:

Dames                                                        Quads
Diede de Groot                                            Niels Vink (Niels komt dinsdag 29 mei met zijn hele klas naar de Maten)!!!
Aniek van Koot                                            Coen van Werkhoven   
Marjolein Buis                                              Sam Schroder
Michaela Spaanstra                                     Dorien Timmermans – van Hall

Kijk voor het complete speelschema op:https://worldteamcup2018.com/teams/
Al onze leden kunnen gratis de hele week de wedstrijden bekijken, inclusief de finalewedstrijden bij De Sprenkelaar.

Vrijdag 1 juni, als het Nederlands Damesteam de halve finale kan winnen, zijn ze finalist! In dat geval klinkt vrijdagmiddag muziek op ons speciaal oranje gemaakte terras en op onze 40e verjaardag! KOMEN JULLIE ALLEMAAL KIJKEN EN AANMOEDIGEN!!!

Side Events: de hele week!
Ook bij dit toernooi worden er allerlei leuke events omheen georganiseerd om meer bezoekers en publiciteit te krijgen voor het WK Rolstoeltennis. De openingsceremonie zondag 27 mei is in het Oranjepark om 17.00 uur en voor iedereen vrij toegankelijk.

Het scholenprogramma is maandag- dinsdagochtend, op woensdagmiddag is er een speciale KIDS Day met schminken, springkussen, clinics. Op donderdag nodigen wij iedereen (gratis) uit voor ‘Heel Apeldoorn Bakt’. Zelf een Tennistaart bakken en lekker smikkelen van de High Tea. Je leest er alles over op de flyers. Vergeet je niet vandaag nog op te geven (!) voor deze activiteiten want vol = vol.

                

Join the Club met Esther Vergeer: 30 mei!
Join the Club is een initiatief om kinderen in aanraking te brengen met rolstoeltennis en ze uiteindelijk binnen de veilige en plezierige omgeving van De Maten te laten tennissen. De doelgroep bestaat uit kinderen tussen de 6 en 18 jaar, uit de regio Apeldoorn, een lichamelijke beperking hebben en nog niet aan rolstoeltennis doen. Woensdagmiddag 30 mei organiseren wij een Open Dag samen met de Foundation op ons park en zal Esther Vergeer ook zelf tussen 15.00 – 16.00 uur aanwezig zijn.

Eten en drinken
Heel belangrijk is het eten en drinken bij een internationaal toernooi. Het eten en drinken voor de spelers wordt verzorgd door de KNLTB, na de wedstrijd kunnen de spelers ook zelf een drankje kiezen. Voor de crew van de rolstoeltennissers en voor onze vrijwilligers die minimaal 4 uur per dag meehelpen, is er een lunch en diner. Natuurlijk is er ook voor bezoekers en andere geïnteresseerden wat lekkers te eten in ons clubhuis. We werken met terrasbediening en iedereen kan met mobiele pin, of contant betalen. (De consumptieprijzen zijn gelijk aan die van De Sprenkelaar deze week, dus het kan zijn dat onze prijzen her en der iets verhoogd zijn).  Er is genoeg in huis, dus kom lekker een hapje en drankje doen bij De Maten!

Parkeren
De spelers verblijven in het nieuwe Van der Valk hotel in Apeldoorn en worden continu per busje naar beide verenigingen gereden en voor de deur afgezet. Onze parkeerplaats is geëgaliseerd en voorzien van nieuwe bestrating en twee tijdelijke rolstoelparkeerplaatsen. Ook het talud bij baan 1 is netjes gemaakt voor het toernooi. Daarnaast wordt met lint nog wat extra parkeerruimte voor ons geregeld en zullen we vanaf woensdag met ‘parkeerbegeleiders’ werken om mensen te verwijzen. Een verzoek aan iedereen die dichtbij woont om zoveel mogelijk lopend, met fiets of scooter te komen.

Communicatie
Houd onze Facebookpagina en website in de gaten. Franca Jasper, onze huisfotograaf maakt her en der wat foto’s. De fotograaf van de Esther Vergeer Foundation is woensdag aanwezig en wellicht nog een fotograaf van de ITF. Als je echt niet op de foto wilt, laat dit dan weten aan de fotograaf. De foto’s komen op onze website en onze Facebookpagina. Dagelijks verschijnt vanaf 28 mei een WTC-Krantje met leuke verhalen en sfeerfoto’s van spelers, kinderen en bezoekers. Yvette Bouwmeester bedankt alvast voor alle support in de communicatie vooraf!

Ook is er een fotowedstrijd waar elke bezoeker aan mee kan doen. De mooiste foto’s komen na het toernooi te hangen in het Stadhuis. Heb je wat met tennis en fotografie? Geef je dan snel op!Vragen?
Heb je vragen over het WK Rolstoeltoernooi, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,  spreek één van de projectgroepleden aan, of kom langs bij de Spelersdeks op ons terras.

Tot slot…

Kers op de taart!
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we een geweldig toernooi beleven, de kers op de taart van ons 40 jarig bestaan! We willen minimaal het succes van de ATK finale 2016 evenaren, dus laten we het vooral SAMEN doen. Jullie zijn eigenlijk allemaal gastvrouw/gastheer van ons park, het visitekaartje van De Maten. Wij doen dus een beroep op je servicegerichtheid en hulp als dat ter plekke nodig is. SAMEN zijn we de vereniging die haar beste beentje voorzet! Wij wensen je veel plezier bij het WK Rolstoeltennis 2018, natuurlijk bij De Maten!

 

Lees meer