Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2019

Het bestuur nodigt iedereen uit de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 11 februari 2019. Aanvang 19.30 uur. De agenda van deze avond is hier te downloaden of te vinden op de website. De stukken voor de ALV zijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zorg dat je er bij bent! Deze uitnodiging geldt ook voor de ouders van onze jeugdleden. Ook voor u is het interessant te weten wat Tennisvereniging De Maten voor uw kind(eren) gaat brengen in 2019. Vanaf 19.00 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Het Bestuur

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
TENNISVERENIGING DE MATEN

Maandag 11 februari 2019

Ontvangst:            19.00 uur                             
Aanvang:              19.30 uur
Locatie:                 Clubhuis Tennisvereniging De Maten

Het bestuur van Tennisvereniging De Maten nodigt je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 februari 2019.

AGENDA

1.       Opening van de vergadering

2.       Vaststelling agenda

3.       Ingekomen stukken en mededelingen

4.       Notulen ALV van 5 februari 2018

5.       Terugblik 2018

6.       Financieel jaarverslag 2018

7.       Verslag Kascommissie2018 en benoeming Kascommissie 2019

8.       Pauze

9.       Plannen 2019

10.     Begroting 2019

11.     Benoeming nieuwe bestuursleden:
          Aftredend:  Bob van Laatum - secretaris; kandidaat Jos Brekelmans
                             Jolanda Rutgers - ledenadministratie en 2e penningmeester; kandidaat Corry van der Linden
                             Mascha Eilers - aanspraakpunt PRC; vervanger Olga Budde
                             Inge Bresser - aanspraakpunt JC; vervanger Erik Rabelink
                             Gehele jeugdcommissie treedt af, een deel is alopgevuld en we zoeken nog naar een of twee commissieleden

12.    Rondvraag

13.    Sluiting
 

Waarom de ALV bijwonen?
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging.
Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor 2019.

Waar zijn de stukken voor de ALV?
Leden die de ALV zullen bezoeken en graag vooraf de stukken willen ontvangen, kunnen deze via mail aanvragen bij de secretaris, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De stukken worden 2 weken voor de vergadering per mail toegezonden. In verband met papierbesparing liggen er geen geprinte stukken in het clubhuis op 11 februari.