Sportief gedrag

 CODE SPORTIEF GEDRAG

Acht sportieve regels voor de jeugd

- Tennissen doen we voor ons plezier
- Punten van de tegenstander zijn ook mooi
- Ouders zijn geen coaches of scheidsrechter
- Rackets zijn om mee te tennissen
- Tellen doen we hardop
- Pesten (w.o. schreeuwen, schelden, vloeken) doen we niet
- Iedereen gedraagt zich sportief
- Aan het eind van de wedstrijd slepen we, als dat nodig is, de baan

Tien sportieve regels voor de tennisouder:

- Geeft het goede voorbeeld, is eerlijk & sportief
- Houdt zich aan de afspraken en de tennisspelregels
- Bemoeit zich niet met het verloop van de wedstrijd
- Legt de nadruk op speelplezier en niet alleen op winnen
- Is positief en valt haar/zijn kind en dat van anderen niet af
- Steunt de coach/trainer bij haar/zijn beslissingen
- Respecteert beslissingen van de leiding en scheidsrechter
- Moedigt haar/zijn kind aan zonder druk op de prestatie
- Gebruikt geen fysiek of verbaal geweld
- Corrigeert haar/zijn kind bij onbehoorlijk gedrag

Het bestuur en de jeugdcommissie van Tennisvereniging de Maten wensen kind en ouder
veel tennisplezier!