Persoonlijke gegevens

De pasfoto is nodig voor de bondspas.

Adres / Telefoon / Mail

Telefoon of Mobiel is verplicht.
Het emailadres wordt gebruikt om berichten van Tennisvereniging De Maten te kunnen sturen. Onder meer de digitale nieuwsbrief (eTema), algemene berichten en bardienstmeldingen vallen daar onder.

Tennisverleden

Als je hier Nee hebt geantwoord, kun je verder gaan naar Lidmaatschap

Lidmaatschap
Kies hieronder welk lidmaatschap je wilt.

Met de inschrijving als Senior lid van Tennisvereniging De Maten ga je akkoord met de verplichting om drie maal per jaar een dagdeel bardienst of ander vrijwilligerswerk te verrichten. Bij weigering zonder dringende of gewichtige reden, kan het bestuur een contributieverhoging van € 25,- per niet gedraaide bardienst opleggen. Bij een regulier lidmaatschap Senior en Junior wordt éénmalig € 18,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Privé-machtiging tot automatische incasso van de contributie
Door inzending van dit inschrijfformulier machtigt u de ledenadministratie van tennisvereniging De Maten éénmalig (bij flexibel lidmaatschap) of in twee termijnen (bij regulier lidmaatschap) per jaar de verschuldigde contributie van uw bankrekening af te schrijven.

Als u niet akkoord gaat met de machtiging wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht!
Ten name van